Siedlce 2013r.

 


 

OP - Ostatni Przystanek
OPos - Ojcowie Pustyni 
Starzec powiedział: „Kto w swej duszy gasi pamięć o nieprawości, podobny jest do ognia ukrytego w plewach”.
 


 

 

Niedziela, 26 listopada 2017
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
 Teksty liturgii Mszy św. 
 
ANTYFONA NA WEJŚCIE
por. Ap 5, 12; 1. 6
 
Baranek, który został zabity * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.
WPROWADZENIE DO LITURGII:
 
Dziś ostatnia niedziela w ciągu roku liturgicznego otwierająca ostatni tydzień tego roku. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Takim akcentem Kościół zamyka rok liturgiczny: Król..., królestwo..., królowanie… W naszym świecie, niezależnie od epoki to kojarzy się zawsze z władzą, posiadaniem, wyniesieniem i chwałą oraz... oddzieleniem. Tak, tak. Po prostu jeśli ktoś jest o wiele wyżej, zwykle staje się niedostępny :-). Gdy stanąłem wraz z moimi nowymi przyjaciółmi z DPS-u w Uroczystość Chrystusa Króla, aby Jego słuchać i aby na Niego patrzeć usłyszałem i zobaczyłem coś zaskakującego. Pan pokazał mi bardzo jasno na czym polega Chrystusowe królestwo. Wsłuchajmy się jeszcze raz w te czytania, antyfony, słowa psalmu responsoryjnego i Ewangelii. Spróbujmy razem zrozumieć na czy polega to Boże królowanie, co to znaczy, że Chrystus jest królem i jaki ma to związek z nami, i... pragnieniami naszych serc.

KOLEKTA
 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus zna swoje owce
Ez 34, 11-12. 15-17
 
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie».
Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b)
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
1        Pan jest moim pasterzem, *
        niczego mi nie braknie,
2        pozwala mi leżeć *
        na zielonych pastwiskach.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
        Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
3        orzeźwia moją duszę.
        Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
        przez wzgląd na swoją chwałę.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
5        Stół dla mnie zastawiasz *
        na oczach mych wrogów.
        Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
        kielich mój pełny po brzegi.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
6        Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
        przez wszystkie dni życia
        i zamieszkam w domu Pana *
        po najdłuższe czasy.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
DRUGIE CZYTANIE
Królestwo Boże
1 Kor 15, 20-26. 28
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Por. Mk 11, 9c. 10a
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA 
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości
Mt 25, 31-46
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Oto słowo Pańskie.
 
REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI
Z powyższych słów wynika, ze nasza wiara ma kształt prostego gestu kreślonego mięśniami i układem kostnym. Może właśnie dlatego ta prostota jest tak często wykoślawiana i taka trudna w realizacji. W innym miejscu Pan Jezus mówi wprost do Apostołów: beze Mnie nic nie możecie uczynić.
26 listopada 2017
17:55
Dwa tygodnie temu otrzymałem zaskakującego maila ze świadectwem ale nie zrozumiałem dlaczego m.in. do mnie został wysłany. Zadzwoniłem do nadawcy. W rozmowie telefonicznej uzyskałem odpowiedzi na moje pytania i za sugestią autora zamieszczam jego świadectwo na mirakulum.pl.
Szymek jest nieuleczalnie chory i jego zegar znacznie szybciej odlicza czas. Jest dla mnie wielką niewiadomą. Po raz pierwszy spotkałem Szymka na spotkaniu założycielskim wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej (DN) cztery lata temu, podczas śniadania siedział obok mnie :-). Miał problem z chodzeniem..., mówił niewyraźnie i... bez żadnych ceregieli pozwolił sobie usłużyć herbatą :-). Był pierwszym człowiekiem z którym nigdy niczego nie musiałem udawać i wobec którego pozostałem szczery :-). Dziś tak traktuję każdego człowieka, którego Pan stawia na mojej drodze. Obecny mój pobyt w DPS-ie to prawdziwy poligon. Kiedy jeszcze mieszkałem w mojej siedleckiej samotni zaprzyjaźniliśmy się. Do tego stopnia, że odwiedzał mnie na trzecim piętrze! :-) Zwykle jednak gdy całymi godzinami przechadzałem się wieczorami po Siedlcach, on jechał na trzykołowym rowerku obok :-). Rozmawialiśmy o wszystkim, o DN, o kobietach, o życiu i o śmierci. Nie pamietam, abym widział go ponurym. Zawsze się uśmiechał i to naprawdę był nieziemski uśmiech. Nigdy się też na nic nie uskarżał…, nawet na to, że wyjście na trzecie piętro zabiera mu kwadrans a zejście na dół znacznie więcej. I nie o czas tu idzie ale ryzyko utraty równowagi, które… zawsze było bardzo realne.
Kiedyś zaprosił mnie na herbatę. Mieszkał wtedy na parterze. Pamiętam to doskonale, kiedy puścił mnie w drzwiach przodem... nim się zorientowałem leżał za moimi plecami w przedpokoju jak długi. Wtedy też opowiedział mi o swojej chorobie. Zaskoczył mnie swoja naturalnością i spokojem. Niczego nie koloryzował, nie udawał i może dzięki temu i ja nie musiałem. Właśnie dotarło do mnie, że od tamtej pory pewnie upadał setki, a może tysiące razy ale… wiem, że zawsze się podnosi! Ale dwa razy dosłownie runął. Pierwszy raz na Drodze Neokatechumenalnej wobec tych pasterzy, którzy wiedzieli lepiej od niego i tak go poprowadzili swoją drogą…, że w końcu sam nie wiedząc kto swój, a kto wróg, kto pasterz, a kto wilk odseparował się od wszystkich sióstr i braci. Odszedł z Drogi do innej wspólnoty ale tam runął po raz drugi. Wpadł w sieci lokalnego pasterza - wilka. Wybaczył wszystkim. Zarówno tym, którzy wykorzystywali go do swoich pasterskich planów ewangelizacyjnych, jak i tym braciom, dla których był nazbyt ewangeliczny i dlatego do dziś spychają go poza margines swojego życia. I tak właśnie dotarło do mnie jeszcze coś, że spotkanie Szymka jest punktem zwrotnym w moim życiu. Teraz już wiem, że to wcale nie Szymek i jemu podobni są niepełnosprawni, ale my. My wszyscy, którzy wstając rano z łóżka przyjmujemy ten fakt za oczywisty...

 
 <pisownia oryginalna>
 
 
ŚWIADECTWO

Mam na imię Szymon i mam 34 lata. Od 19 lat choruje neurologicznie. Choroba nazywa się Zespół Dandy-Walker. Jest to zespół wad w tym nieoperacyjny nowotwór mózgu powodujący porażenie nerwowe. Czyli wpływa na koordynację ruchową i sposób mówienia. Zdarza się jedna na 30 tysięcy urodzeń. Jest dziedziczona genetycznie. Nie wpływa na pamięć i intelekt, dlatego mogłem skończyć 3 kierunki studiów i pracuję. Rodzice nie wspierali i do dziś nie wspierają mnie duchowo i psychicznie w zmaganiu się z niepełnosprawnością. 

Kiedy kobieta po zajściu w ciążę robi wszystko żeby  poronić popełnia grzech aborcji. Tak robiła moja babcia. Kiedy człowiek świadomie i dobrowolnie odrzuca Miłość Bożą to miejsce w jego sercu  zajmuje lucyfer. Taki człowiek daje zły przykład środowisku, w którym żyje uważając, że mu wszystko wolno i żyje jakby Bóg nie istniał. W konsekwencji dawania złego przykładu jej syn a mój wujek powiesił się 18 czerwca 1986 roku w imieniny mojej mamy. Moja mama urodziła się 10.01.1956 roku i ma na imię Elżbieta. Po 30 latach mogę mówić o tym z dystansem że naprawdę nie miał się kiedy wieszać tylko w imieniny mamy. To znak od Boga, że z moją mamą jest coś nie tak. Jedna z moich sióstr 8 lat temu odbyła leczenie psychiatryczne z powodu anoreksji. Każdy psycholog powie, że jest  to choroba relacji. Do dnia dzisiejszego nie powróciła do zdrowia psychicznego. W październiku 2015 roku podczas rozmowy powiedziała mi, że mogła oddać mnie do domu dziecka. W listopadzie 2015 roku napisałem jej że ją kocham i wybaczam te słowa. 2 stycznia 2016 roku podczas rozmowy telefonicznej stwierdziła że nie pamięta tych słów. Z miłością postawiłem jej  granicę, żeby  napisała list czego oczekuje. Mija już 2 lata i nie otrzymałem tego listu.

We wrześniu 2015 roku dostałem od DOBREGO BOGA obietnicę. Osoba, która mi ją przekazywała powiedziała: MAM ŁASKĘ WIDZENIA Z KS. JERZYM Popiełuszko. BĘDĘ MIAŁ  ŻONĘ I DZIECI. JA MAM ROBIĆ SWOJE: EUCHARYSTIA I ADORACJA. Wolę śmierć fizyczną, chcę ŻYCIE WIECZNE. Dlaczego: Bóg nie wymyślił cierpienia, jest konsekwencją grzechu pierworodnego. Jezus Chrystus przyjmując niezawinione cierpienie na Drzewie Krzyża nadał sens ludzkiemu cierpieniu. Przez doświadczenie mojego inwalidztwa Dobry Bóg zaprasza mnie żebym wynagradzał Mu za grzechy przeciwko życiu.

 

Koniec bomba, kto nie słuchał ten trąba.


Co w związku z tym czynię, żeby tę moją wiarę uczynić wyrazistą, mięsistą, cielesną, taką krwistą? Czy proszę Ducha Świętego, abym nie rozdrobnił się w jakimś roztrząsaniu mnóstwa rozważań. Czy proszę Ducha Świętego… tego ducha prostoty, abym już nie kluczył w gęstwinie wyborów okoliczności i sytuacji, i szedł prostą drogą do domu Ojca.
Czy proszę Ducha Świętego, abym nie utracił Go z pola widzenia - Boga, który jest na wyciagnięcie ręki, a jednak ukryty.
Sprawiedliwi i niesprawiedliwi stanęli na sądzie. Zostali oddzieleni. Jedni stanęli po prawej drudzy po lewej stronie. Ale przecież ciągle jeszcze jest coś co ich łączy. Jedni i drudzy dziwią się…
Ci po prawej dziwią się, że Bóg którego uhonorowali przybrał postać zwykłego człowieka. Ci po lewej też są tym faktem zdziwieni ale przecież oni tego Boga zlekceważyli . Tym co ich łączy jest właśnie ich niewiedza o Bogu, który przybrał postać zwykłego człowieka. Może właśnie śmiertelnie chorego Szymona, może księdza Piotra pacjenta kliniki kardiologicznej prof.. Widenki w Rzeszowie i wielu innych szpitali w ostatnich trzech latach. Może pana Romana pogrążonego od dwóch lat w depresji, mojego podopiecznego z siedleckiego hospicjum. A może Krzysia z Siedlec, ćpuna i alkoholika, który po prostu dokarmiał mnie, gdy sam nie miałem na chleb.
Czy to samo nas łączy? Ta sama niewiedza o Bogu, który przychodzi do nas jako DOMOWNIK, albo brat … ze wspólnoty, kolega w pracy..., O KTÓRYM BYĆ MOŻE JUŻ WSZYSCY I WSZYSTKO WIEDZĄ, TYLKO NIE TO, że właśnie w nim sam Bóg czekał na prosty gest szacunku i intymności, na: szczere spojrzenie prosto w oczy.  
Pan nie rozlicza z przeczytanych książek. Chce aby nasza wiara nie przybrała jakiejś abstrakcyjnej postaci wypreparowanej z kontekstu: tu i teraz. Po to, aby ci, którzy w Chrystusa jeszcze nie wierzą, dzięki tym właśnie, którzy uwierzyli przekonali się o Jego istnieniu. Czy Apostołowie, którzy usłyszeli tę dzisiejszą historię o końcu świata i Sądzie, przywołali ją w swojej pamięci wówczas, gdy opuścili samego Chrystusa. Gdy ich ręce były z dala od Niego, tego, który wołał: Pragnę! Który pragnął też aby ktoś z Nim był i aby wykonał ten prosty ale zbawczy gest…. pewnie tak.  
I zapewne dlatego Apostołowie, którzy później usłużyli Zmartwychwstałemu bo pora była już późna zobaczyli, że to jest Ten, który pozwolił, by oni Mu usłużyli tak jak On im. Nie tylko wówczas, gdy umywał im nogi ale przede wszystkim gdy im z wysokości krzyża przebaczył.
Świadectwo Apostołów jest wiarygodne, bo doświadczyli w sobie, a nie w innych zarówno nędzy jak i wzniosłej szlachetności swojego ducha. Stało się to wówczas, gdy sami przekonali się o prawdziwości słów swojego Mistrza.
Francuski teolog dominikański i uczestnik Soboru Watykańskiego II Yves Congar zauważył, że:
Bóg nas także stworzył i wie z jakiego błota. Wie, że iskierka ducha jaką w nas włożył jest zarazem bezcennym odbiciem Jego oblicza i czymś niesłychanie małym, niepewnym i chwiejnym. Zna w nas to co się Go wyrzeka, co Go rozpoznaje i pod jakimi przebraniami Nierozpoznany prosi nas w odpowiedzi o odrobinę miłości.
Nie będziesz sądzony człowieku przez ludzi ale prze swojego Stwórcę i Zbawiciela. Czy to cię nie uspokaja?
Mamy tu zatem pytanie:
Co robi z nami słowo, które wypowiada do nas Jezus? Niepokoi...? Tarmosi...? Czy jednak łagodzi lęk i usuwa to wszystko co nie pozwala nam w pełni Mu zaufać?
Prośmy Ducha Świętego, byśmy przylgnęli do Chrystusa. A jeżeli rozpoznajemy właśnie coś co nas od Niego oddziela, natychmiast to właśnie mu oddajmy, bo tylko On wie jak nas z tego uleczyć.

 
MODLITWA POWSZECHNA
 
MODLITWA NAD DARAMI
 
Panie, nasz Boże, składamy Tobie Ofiarę pojednania † i pokornie Cię błagamy, * aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju. Który żyje i króluje na wieki wieków.
PREFACJA
  1. Chrystus, wiekuisty Kapłan i Król Wszechświata
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, * aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego * ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, * jako niepokalaną ofiarę pojednania: * i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, * przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu * wieczne i powszechne Królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ps 29, 10-11
 
Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. * Pan obdarzy swój lud pokojem.
MODLITWA PO KOMUNII
 
Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; † spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, * i mogli z Nim żyć bez końca w . Który żyje i króluje na wieki wieków.
 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,


Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież