10 marca 2018
23:30
 
 

OP - Ostatni Przystanek
OPost - Ojcowie Pustyni


Zbawienie

Posted: 10 Mar 2018 10:00 PM PST

Rzekł starzec: „Trzej bracia przeszli do abba Amoja. Jeden z nich rzekł: ‘Mój ojcze, jeśli wiele czuwam i wiele rozmyślam, czy będę zbawiony?’ Nie odpowiedział mu abba Amoj. Rzekł drugi brat: ‘Mój ojcze, jeśli pracuję wiele rękami i daję jałmużnę, czy będę zbawiony?’ Nie odpowiedział mu abba Amoj. Rzekł wreszcie trzeci: ‘Mój ojcze, poszczę wiele i miłuję braci, czy będę zbawiony?’ Nie odpowiedział mu abba Amoj. Gdy zobaczyli, że im nie odpowiada, rzekli mu: ‘Módl się za nas, abba, odchodzimy abba’. Amoj nie chciał jednak odesłać ich smutnych i rozmawiając tylko z samym sobą, chciał, żeby usłyszeli bracia. Rzekł więc do samego siebie: ‘Jeśli czuwam i rozmyślam wiele, czy będę zbawiony?’ Odrzekł: ‘Nie’. ‘Jeśli wiele pracuję i daję jałmużnę, czy będę zbawiony?’ Odrzekł: ‘Nie’. ‘Jeśli wiele poszczę i miłuję braci, czy będę zbawiony?’ Odpowiedział sam sobie: ‘Jeśli to czyniąc nie będę zbawiony, to jakżeż mogę się zbawić?’ Odpowiedział sam sobie, mówiąc: ‘Zaiste, jeśli masz serce dobre, osiągniesz zbawienie’”.


 
EWANGELIA
Przypowieść o faryzeuszu i celniku
 
Łk 18, 9-14
 
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Oto słowo Pańskie.
 

 
Święty Jan w swoim Pierwszym Liście zauważa:
 
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
czynimy Go kłamcą
i nie ma w nas Jego nauki
/1J 1,8-10/
 
Mało tego, takim przekonaniem czynię kłamcą samego Pana Jezusa. Czyli inaczej mówiąc, według mnie: przyszedł żeby przelać swoją krew, oddać swoje życie, zbawić, wszystkich innych... tylko nie mnie. Ja wcale nie potrzebuję zwabienia pochącego od Boga, bo subiektywnie rozeznaję, że jestem doskonały.
 
Bywało jednak odwrotnie. Długi czas na siłę szukałem takich grzechów w sobie, który po prostu nie było. To była moja odwrócona hipokryzja. Ten niechciany spadek po czterech latach Drogi..., ten przeciwległy biegun diabelskiej pokusy pychy, że oto jestem takim grzesznikiem że gorszego na pewno nie było i nie ma. Czyli znowu... muszę być "naj". Może właśnie dlatego nużyło mnie powtarzane wciąż tych samy grzechów i czasami wręcz miałem ochotę zgrzeszyć. Ale nie tak zwyczajnie, tylko tak na poważnie, na serio, żeby w końcu zapobiec tej uciążliwej nudzie grzeszenia wciąż tak samo. W różny sposób zło stara się zmusić mnie abym płacił mu haracz z samego siebie. Jak nie tak, to inaczej. Jak nie z tej strony to z innej.
 
Święty Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchowych (reguły rozeznawania - R14, pisze tak: [Nieprzyjaciel] zachowuje się także jak wódz na wojnie, gdy chce [jakiś gród] zwyciężyć i złupić. Wódz bowiem lub dowódca wojskowy, rozbiwszy obóz i zbadawszy siły i środki [obronne] jakiegoś zamku, atakuje go od strony najsłabszej. Podobnie i nieprzyjaciel natury ludzkiej krąży i bada ze wszech stron wszystkie nasze cnoty teologiczne, kardynalne i moralne, a w miejscu, gdzie znajdzie naszą największą słabość i brak zaopatrzenia ku zbawieniu wiecznemu, tam właśnie nas atakuje i stara się nas zdobyć.  Ignacy ukazuje, że diabeł zawsze atakuje ten odcinek muru w twierdzy duchowej człowieka, który jest najbardziej naruszony.
 
W moich potyczkach z diabłem, w codziennym życiu, a SZCZEGÓLNIE na modlitwie uczę się czegoś bardzo ważnego: Nie moja wola, ale Twoja niech się staje. Diabeł wykorzysta najmniejszą szczeliny żeby wejść, żeby się prześlizgnąć do mojego serca i go zatruć. Kiedy prowadziłem rozwiązłe życie, wystarczyła "goła baba", by mnie skusić, ale dziś próbuje skusić już człowieka coraz bardziej cnotliwego. To coraz trwalsza i mocniejsza budowla, oparta na codziennej Eucharystii i otwarciu na działanie Ducha Świętego. Każda cotygodniowa spowiedź umacnia mury, każdy adoracja i modlitwa wypełnia szczeliny. Wydawać by sie mogło, że diabeł nie ma dostępu..., a jednak. Nawet Apostołowie dali się zwieść, to ja tym bardziej jestem narażony na  uleganie wszelkiej maści wzniosłym ideałom. Dlaczego ulegli? W godzinie próby apostołowie nie zastosowali słów Pana Jezusa do samych siebie. Gdy powiedział: wszyscy mnie opuścicie nie pytali o powody tego opuszczenia, ani nie prosili Go, aby temu zapobiegł. Gdy mówił o swojej śmierci nie zapytali Go: Panie, skoro tak ma się stać, to co będzie z nami? Jak mamy przeżyć tę żałobę? Szli w zaparte…, aż w końcu jeden z nich usłyszał: zejdź Mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym co Moje, ale o tym co diabelskie. Gdy uczył tej twardej modlitwy w Ogrojcu…, Oni poszli spać i chociaż ich wybudzał, to dalej uparcie trwali przy swoim i coś bardzo ważnego ich ominęło, a przecież sami prosili wcześniej Jezusa, by nauczył ich się modlić. A to tam właśnie w Ogrojcu Jezus się modlił, jak nikt i nigdy wcześniej:
(...) dla nas, z nami i przed nami - uczynił to Syn Człowieczy. (…) Stało się to w ogrodzie, z którego owoców ludzie chcieli tłoczyć oliwę radości, lecz który był naprawdę ogrodem raju utraconego. Leżał tam z Twarzą wciśniętą w ziemię i w Jego Sercu, w żyjącym sercu świata, wzbierała śmierć. Niebo nad Nim było zamknięte, a ziemia wokół Niego była jak koszmarny grób. (…) Głos pozostał. I tym nikłym głosem, który był jak głos umierającego, Syn powiedział Przeraźliwemu Bogu: Ojcze. Powiedział swemu śmiertelnemu osamotnieniu: bądź wola Twoja. I w ręce Tego Ojca, czynem niewysłowionego męstwa złożył opustoszałą duszę. /Karl Rahner, Kiedy się modlisz/.
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, w czasie której Jezus dochodzi do akceptacji woli Ojca, oznacza podjęcie cierpienia dla zbawienia ludzi: „Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,42). Może dlatego, tak jakoś nawet podskórnie, wciąż powracam do krzyża. Tymczasem diabeł robi wszystko bym go nie dostrzegał. Ażebym patrzył na krzyż jak przez grubą pleksiglasową szybę, stara się sprowadzić krzyż do jakiegoś niezobowiązującego rekwizytu, oczywiście symbolizującego pewną ofiarność, trud, poświęcenie, ale bez przesady.
 
Trzynaście lat temu stoczyłem pierwszą "perwersyjną" walkę z diabłem. Dokładnie trzynastego marca 2005r., jako przeciętny, ateista, zderzyłem się z pierwszymi obrazami cierpienia świętego Jana Pawła II. Moje ówczesne środowisko zadziwiająco intensywnie żyło przekazami medialnymi i niejako automatycznie zostałem wciągnięty w świat drwiny, irytacji, oburzenia, gdy tymczasem najbliżsi jak mantrę powtarzali dwa pytania: "dlaczego ten żałosny, niedołężny starzec, pozwala sie tak poniżać, tym, którzy rządzą za jego plecami?". "Dlaczego ten człowiek z uporem maniaka kurczowo trzyma tego co sam sobie wmawia?"
 
Przez trzy tygodnie słuchałem newsów, ale paradoksalnie z każdym dniem moje wcześniejsze wyobrażenie Pasji nabierało coraz bardziej ludzkiego wymiaru. Po dwóch tygodniach, mimo braku wiary chrześcijańskiej, stałem juz po stronie cierpiącego papieża. Ostatni tydzień już nawet nie chodziłem do pracy. Siedziałem w pokoju z opuszczonymi roletami, wychodząc tylko do łazienki, lub aby wystawić na zewnątrz puste butelki ze szkockiej. Kiedy umarł odpuściłem sobie nawet skrzętne ukrywanie mokrych od łez chusteczek. A jednak nie ja podjąłem decyzję, która zaważyła na moim życiu, a którą dopiero dziś sobie uświadomiłem.
 
Z perspektywy czasu widzę, że wolałem być "po stronie" tego, którego przykład dla moich najbliższych był odrażający i perwersyjny, który mówi że tylko Chrystus może go odwołać. I tak jak Chrystus nie zszedł z krzyża, tak również on tego nie uczynił. To jego świadectwo przyczyniło sie do tego, że pewien niewierzący facet ze Szczecina, który pisze te słowa, miał okazję, aby spotkać się z Chrystusem, choć dla wielu innych, wierzących, było powodem irytacji, czy zjadliwego snucia jakichś psychoanalitycznych bredni. Pomijam tych, którzy tamte wydarzenia sprzed trzynastu lat wykorzystali do robienia pieniędzy. 
 
Świadomość tego, co można zrobić z cierpieniem jest przytłaczająca. Może dlatego ten dzisiejszy faryzeusz uciekł w to przekonanie o własnej doskonałości i ten świat, te troski, tak na dobrą sprawę już go nie dotyczą. Osiągnął optimum własnego rozwoju, a zatem mógł co najwyżej zostać trenerem personalnym samego Pana Boga. Dziś wielu takich trenerów raczy mnie pogardą, gdy patrzę w podłogę prosząc Boga o miłosierdzie nade mną. Gdzież mi do tej mistycznej wzniosłości moich współczesnych faryzeuszy. A jednak Duch Święty pozwala mi rozbijać te różnego rodzaju bańki mydlane, które lęgną się w mojej głowie. To pozwala mi urealniać zarówno moje wysiłki, jak i moją modlitwę, co wcale nie znaczy obniżania wymagań. To nie jest tak, że w imię fałszywie rozumianego miłosierdzia nie wymagam już od siebie i innych niczego.
 
Urealnić to znaczy uczyć się od Chrystusa na czym polega prawdziwe życie, prawdziwa radość, prawdziwy smutek. Urealnić, to cierpieć w taki sposób, żeby nie dać się demonom rozszarpać, ale też cieszyć się z tego że kiedy patrzę na swoje życie, to widzę owoce moich zmagań. Potem szczerze podziękować Bogu i tym, którzy pomogli mi osiągnąć ten pułap. Urealnić to znaczy też patrzeć na siebie z dystansem i humorem. Nie brakowało właśnie takiej postawy świętemu Pawłowi kiedy mówił: "jeżeli stoisz to patrzysz żebyś nie upadł" :-), czyli... ciesz się z tego że stoisz, ale pomóż tym którzy leżą i kwiczą. Jeżeli potrzebuję twojej pomocy to udzieli im jej. To jest to urealnienie. Nie chodzi o tworzenie jakichś definicji, algorytmów, o posiadanie jakiegoś kamienia filozoficznego, by wiedzieć w jaki sposób mam się zachować w takiej sytuacji, bo doprawdy nie wiem co mnie przytłaczy. I może właśnie dlatego Pan Jezus tym wszystkim, którzy uznali, że mają patent na Boga i na świętość, mówi wprost:
 
"celnicy i prostytutki wchodzę przed wami do Królestwa Bożego"
 
Bez chęci zawstydzania kogokolwiek Pan uzmysławia mi i wszystkim, którzy wierzą jaki skarb posiadamy, abyśmy sie nie wywyższali, bo przecież ten skarb wysłużył nam ten, który się uniżył, który pozwolił by Jego samego potwornie poniżono. Dlatego kiedy sam, jak ta prostytutka, jak ten celnik, uświadomiłem sobie, że zmarnowałem swoje życie i poznałem Boga, chcę już tylko odwrócić się od tego. Nie chcę wracać, jak mówi Pismo, do tej "kałuży błota".
 
Ale uwaga my wszyscy! My... pochłonięci przez zwykłą szarzyznę. Nam będzie o wiele trudniej wygrzebać się z uśrednienia naszego życia, a więc miernoty. Jak często dochodzimy do wniosku że wielu przesadza z tą swoją pobożnością? Jak często wydaje nam się, że z tymi cnotami to już obłuda, a już na pewno gruba przesada? Ale co to znaczy przesadzać? Z tej perspektywy, grubą przesadą jest śmierć Pana Jezusa. Czy to Prawo, które przyszedł wypełnić wymagało od Niego aż takiego poświęcenia? Nie.
 
Pan Jezus autorytatywnie stwierdza że to celnik odszedł do domu usprawiedliwiony nie tamten. Zapewne jeden i drugi o tym nie wiedzieli. Ani faryzeusz, że jedynym słuchaczem uczynił samego siebie, a nie Boga, ani celnik że Bóg go wysłuchał. Ale jeżeli celnikowi nie zabrakło wytrwałości, to z biegiem czasu jego modlitwy wyżłobiły w nim tę prawdę że jest Bożym dzieckiem. Nie wiem, czy celnik odwrócił się od tego co go deprawowało i za co Boga przepraszał, ale ja tak. Mimochodem i niejako na przekór, odciąłem się od moich współczesnych faryzeuszy, zarówno w moim życiu, w mojej modlitwie, jak i w moich motywacjach, doświadczając we wszystkim działania Ducha Świętego.
 
 
Panie, pozwól mi właściwie zrozumieć, na czym polegają te różnego rodzaju niuanse dotyczące życia duchowego. Abym w moich zmaganiach z życiowymi trudnościami, wydobywał z głębi serca tą mądrość, którą Ty zaszczepiłeś mi na Chrzcie świętym. Spraw, abym nie poprzestawał na sloganach, nie zadawalał się powtarzanymi frazami i abym nigdy nie pozwalał diabłu zastępować nimi Twojej mądrości.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież